اطلاعیه ثبت نام عضویت در کانون زنان بازرگان ایران

براساس موافقت اتاق ایران، کانون زنان بازرگان ایران تشکیل می شود:

براساس موافقت اصولی شماره 1376/ 3/ 10/ص مورخ 22/ 9/ 1390 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران با تأسیس و ثبت کانون زنان بازرگان ایران در اتاق ایران موافقت شده است. برهمین اساس به امور تشکل های اتاق ایران مأموریت داده شده تا نسبت به برگزاری مجمع عمومی مؤسسین "کانون زنان بازرگان ایران" به منظور تصویب اساسنامه کانون و انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و نیز اتخاذ سایر تصمیمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

به همین منظور مقرر شد تا مجمع عمومی مورد اشاره در ساعت 14 روز شنبه مورخ 6/ 12/ 1390 در محل سالن اجتماعات ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا به منظور جلب مشارکت حداکثری، بدینوسیله از کلیه زنان بازرگان (اعم از حقیقی یا حقوقی)، دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 8/ 11/ 1390 الی پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 18/ 11/ 1390 جهت ثبت نام عضویت در کانون مزبور به امور تشکل های اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

ضمناً پیش نویس اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران جهت استحضار در پورتال اطلاع رسانی اتاق قرار گرفته است.

شرایط ثبت نام عضویت:

الف ـ تابعیت ایرانی

ب ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج ـ داشتن کارت معتبر بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران برای صادرکنندگان و واردکنندگان.

د ـ داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پروانه (مجوز) فعالیت از مراجع ذیصلاح برای سایر بنگاههای تجاری اعم از خدماتی، تولیدی، معدنی و ...

ﻫ ـ واریز مبلغ 000, 500 ريال (معادل پنجاه هزار تومان) بطور علی الحساب به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره 0105994095000 به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

مدارک لازم جهت ثبت نام

1- ارایه اصل و کپی کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق ایران.

2- ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی.

3- ارایه اصل و کپی پروانه (مجوز) فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی.

4- ارایه روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران.

5- اصل فیش واریزی.

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی البرز محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه

تست