برگزاری کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار (4)

 

اولین جلسه کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق البرز با حضور رییس اتاق و جمعی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

برگزاری کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار (5)

 

اولین جلسه کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق البرز با حضور رییس اتاق و جمعی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

برگزاری کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار (6)

 

اولین جلسه کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق البرز با حضور رییس اتاق و جمعی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

برگزاری کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار (7)

 

اولین جلسه کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق البرز با حضور رییس اتاق و جمعی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

برگزاری کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار (8)

 

اولین جلسه کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار اتاق البرز با حضور رییس اتاق و جمعی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

صفحه1 از2

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی البرز محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه

تست