برگزاری دهمین نشست کمیسیون بازرگانی (9)

دهمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

برگزاری دهمین نشست کمیسیون بازرگانی

دهمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

برگزاری دهمین نشست کمیسیون بازرگانی (2)

دهمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

برگزاری دهمین نشست کمیسیون بازرگانی (3)

دهمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

برگزاری دهمین نشست کمیسیون بازرگانی (4)

دهمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

صفحه1 از2

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی البرز محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه

تست