برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز (10)

پانزدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی، سید یعقوب میرکتولی مدیر کل حمل و نقل استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز

پانزدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی، سید یعقوب میرکتولی مدیر کل حمل و نقل استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز (2)

پانزدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی، سید یعقوب میرکتولی مدیر کل حمل و نقل استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز (3)

پانزدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی، سید یعقوب میرکتولی مدیر کل حمل و نقل استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز (4)

پانزدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی، سید یعقوب میرکتولی مدیر کل حمل و نقل استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

صفحه1 از4

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی البرز محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه

تست