رفع مشکلات فرودگاه باری پیام صادرات استان البرز را رونق می بخشد

رئیس کمیسون  کشاورزی اتاق بازرگانی البرز گفت: در صورت رفع موانع و مشکلات در مسیر صادرات از طریق فرودگاه باربری پیام و بهره گیری از ظرفیت های این فرودگاه، صادرات محصولات کشاورزی این استان را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رفع مشکلات فرودگاه باری پیام صادرات استان البرز را رونق می بخشد (13)

رئیس کمیسون  کشاورزی اتاق بازرگانی البرز گفت: در صورت رفع موانع و مشکلات در مسیر صادرات از طریق فرودگاه باربری پیام و بهره گیری از ظرفیت های این فرودگاه، صادرات محصولات کشاورزی این استان را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رفع مشکلات فرودگاه باری پیام صادرات استان البرز را رونق می بخشد (5)

رئیس کمیسون  کشاورزی اتاق بازرگانی البرز گفت: در صورت رفع موانع و مشکلات در مسیر صادرات از طریق فرودگاه باربری پیام و بهره گیری از ظرفیت های این فرودگاه، صادرات محصولات کشاورزی این استان را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رفع مشکلات فرودگاه باری پیام صادرات استان البرز را رونق می بخشد (6)

رئیس کمیسون  کشاورزی اتاق بازرگانی البرز گفت: در صورت رفع موانع و مشکلات در مسیر صادرات از طریق فرودگاه باربری پیام و بهره گیری از ظرفیت های این فرودگاه، صادرات محصولات کشاورزی این استان را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رفع مشکلات فرودگاه باری پیام صادرات استان البرز را رونق می بخشد (7)

رئیس کمیسون  کشاورزی اتاق بازرگانی البرز گفت: در صورت رفع موانع و مشکلات در مسیر صادرات از طریق فرودگاه باربری پیام و بهره گیری از ظرفیت های این فرودگاه، صادرات محصولات کشاورزی این استان را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

صفحه1 از2

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی البرز محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه

تست